Έως 35% η επιδότηση για νέα κλιματιστικά

Κίνητρα του υπουργείου Ανάπτυξης

01/06/2009 | 11:35
Πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών κλιματιστικών, στο πλαίσιο της πολιτικής για την προώθηση της "πράσινης" ενέργειας, προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας ανάλογο πρόγραμμα για απόσυρση ψυγείων, καθώς οι δύο συγκεκριμένες κατηγορίες ηλεκτρικών συσκευών (κλιματιστικά και ψυγεία) απορροφούν το 30 % της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών.

Το πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών κλιματιστικών ξεκινά από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και για ένα εξάμηνο και προβλέπει την επιδότηση με 35% για την αγορά νέου κλιματιστικού, με όριο τα 500 ευρώ. Κάθε καταναλωτής θα μπορεί να αντικαταστήσει μέχρι δύο συσκευές με κλιματιστικό υψηλής ενεργειακής κλάσης (inverter A ή Β στις μεγάλες συσκευές). Η μέση τιμή αγοράς ενός κλιματιστικού κυμαίνεται στα 800 ευρώ, που σημαίνει ότι ο μέσος όρος της επιδότησης θα κυμανθεί στα 280 ευρώ ανά συσκευή.

Η διαδικασία για την απόσυρση των κλιματιστικών είναι η εξής: ο καταναλωτής θα πηγαίνει στο κατάστημα της επιλογής του και θα δηλώνει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, της παλιάς συσκευής και τον αριθμό λογαριασμού της ΔΕΗ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το κλιματιστικό βρίσκεται σε σπίτι και όχι σε επαγγελματικό κτίριο. Θα πληρώνει τη συμμετοχή του στο κόστος της καινούργιας συσκευής (δηλαδή τη λιανική τιμή μείον 35 % με όριο έκπτωσης τα 500 ευρώ) και η επιχείρηση θα εισπράττει την επιδότηση μέσω της εταιρίας "Ανακύκλωση ΑΕ".

Το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι θα αποσυρθούν σε πρώτη φάση μέχρι 60.000 κλιματιστικά, ενώ η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας υπολογίζεται σε 20 γιγαβατώρες σε ετήσια βάση και περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20.000 τόνους το χρόνο.


Περιγραφή Δράσης

Η δράση «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό» αφορά στην επιδότηση της αντικατάστασης και ανακύκλωσης παλαιών ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού.

Πρόκειται για μία νέα δράση που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Yλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που περιλαμβάνουν Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 15.000.000 €.

Φορέας υλοποίησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου, Μεταποίησης και ΣΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες/καταναλωτές που διαθέτουν παλαιές οικιακές συσκευές κλιματισμού εν λειτουργία και επιθυμούν να τις αντικαταστήσουν. Στις συσκευές που δύναται να αντικατασταθούν περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι παλαιών συσκευών κλιματισμού (ανεξαρτήτως έτους κατασκευής). Κάθε καταναλωτής μπορεί να αποσύρει έως και δύο (2) συσκευές, αγοράζοντας νέες, τεχνολογίας inverter και υψηλής ενεργειακής κλάσης, από οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης κλιματιστικών συμμετέχει στη δράση.

Η επιδότηση ανέρχεται στο 35% της λιανικής τιμής πώλησης κάθε νέας συσκευής, με ανώτατο όριο επιδότησης τα 500 €. Ο καταναλωτής, κατά την αγορά του νέου κλιματιστικού, καταβάλλει μόνο τη δική του συμμετοχή. Το ποσό της επιδότησης του καταναλωτή θα αποδοθεί στο κατάστημα που προμήθευσε τη νέα συσκευή, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου.

Το σύνολο των αποσυρόμενων συσκευών θα προωθείται από τα καταστήματα στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, για ανακύκλωση.

Η δράση «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό», θα είναι ανοικτή σε όλα τα καταστήματα πώλησης συσκευών κλιματισμού, με ισότιμους όρους. Τα καταστήματα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχής τους, από τις 5 Ιουνίου 2009, μέσω της ειδικής πληροφοριακής υποδομής που έχει αναπτυχθεί και θα υποστηρίζει την όλη εφαρμογή της δράσης.

Για τους πολίτες/καταναλωτές, η αγορά των κλιματιστικών θα ξεκινήσει στις 10 Ιουνίου 2009. Η δράση θα έχει μέγιστη διάρκεια έξι (6) μήνες (έως 9 Δεκεμβρίου 2009).

Πεδίο εφαρμογής είναι όλη η Ελλάδα. Υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένου ποσού για τις Περιφέρειες της χώρας. Σε περίπτωση που σε κάποια Περιφέρεια το ποσό εξαντληθεί, η δράση θα ολοκληρωθεί για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια πριν την λήξη του εξαμήνου.