κοινός φορτιστής στα κινητά τηλέφωνα της Ευρώπης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: κοινός φορτιστής στα κινητά τηλέφωνα της Ευρώπης από το 2010 – ιστορική συμφωνία των δέκα μεγάλων εταιρειών


Ευρωπαϊκή Επιτροπή: κοινός φορτιστής στα κινητά τηλέφωνα της Ευρώπης από το 2010 – ιστορική συμφωνία των δέκα μεγάλων εταιρειών

30 Ιουνίου 2009, 13:56


Αλήθεια πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που αποφασίσατε να αγοράσετε την πρώτη σας συσκευή κινητής τηλεφωνίας; Σίγουρα αρκετά χρόνια αν είστε άνω των 20 ετών, στην περίπτωση δε που είστε νεότερος κατά πάσα πιθανότητα στην οικογένειά σας υπήρχαν ήδη κινητά τηλέφωνα όταν είπατε τις πρώτες σας λέξεις.

Ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος, κ. Guenter Verheugen δείχνει φορτιστή με βύσμα micro USB

Όμως έχετε ποτέ αναλογιστεί την αρμάδα των φορτιστών που έχουν περάσει από τα χέρια σας, συνοδεία των τόσων τηλεφώνων που έχετε αλλάξει; Τα προβλήματα από την σωρεία των φορτιστών, αν και στην αρχή της κινητής τηλεφωνίας δεν τα είχαμε αναλογιστεί, είναι πολλά, με πρώτο και χειρότερο την απόρριψη όταν θεωρούνται παρωχημένοι (μαζί με το κινητό), την στιγμή που αγοράζουμε μια νέα συσκευή. Ως γνωστό κάθε συσκευή έρχεται πακέτο με τον δικό της φορτιστή, που εξαιρουμένων απειροελάχιστων περιπτώσεων, απευθύνεται αποκλειστικά για φόρτιση του συγκεκριμένου κινητού τηλεφώνου.

Αριστερά το micro USB- δεξιά το "κοινό" USB

Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν περί τα 400 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα, ενώ γύρω στα 185 εκατομμύρια πωλούνται κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου είναι εύκολο να αναλογιστούμε τον τεράστιο όγκο απορριμμάτων, αποτελούμενο μόνο από φορτιστές!

Έτσι φτάσαμε στην λυτρωτική (για εμάς τους χρήστες και για το περιβάλλον) ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη (που αντιστοιχούν στο 90% της ευρωπαϊκής αγοράς) συμφώνησαν από κοινού στην δημιουργία ενός κοινού φορτιστή για όλες τις τηλεφώνων από εδώ και στο εξής, με την εκκίνηση διάθεσης να λαμβάνει χώρα από το 2010. Συγκεκριμένα ο κοινός φορτιστής θα είναι τύπου micro USB και θα απευθύνεται στα «τηλέφωνα δεδομένων», δηλαδή όχι στα απλά κινητά που κάνουν μόνο κλήσεις και στέλνουν/λαμβάνουν SMS, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα (που πλέον αντιστοιχούν στην πλειοψηφία) που «χειρίζονται δεδομένα» - δηλαδή ότι κάνουν τα σύγχρονα κινητά, όπως επικοινωνία με κοινωνικές ιστοσελίδες, αποστολή/λήψη email, σερφάρισμα στο Διαδίκτυο, εκτέλεση ποικίλλων προγραμμάτων κλπ.

Οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει σε διάστημα τριών με τεσσάρων ετών, όλα τα «κινητά δεδομένων» στην Ευρώπη να φορτίζονται με τον κοινό φορτιστή. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην ιστορική συμφωνία για την Ευρώπη είναι: Nokia, Sony Ericsson, Apple, LG, Motorola, NEC, Qualcomm, Research in Motion, Samsung και Texas Instruments, οι οποίες όπως αναφέραμε πιο πάνω αντιστοιχούν στο 90$ της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η πρωτοβουλία θα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, με αποτέλεσμα οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να μην περιορίσουν τον κοινό φορτιστή στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά να επεκτείνουν σε παγκόσμιο επίπεδο την χρήση του. (περισσότερες πληροφορίες: http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSTRE55S1XZ20090629)

Η απάντηση των bloggers........

Υποτροφίες σε παιδιά αγροτών.

Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και μόνο σε παιδιά κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων θα δίνονται οι υποτροφίες ύψους 4.000 ευρώ . Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.

Σύμφωνα με την απόφαση οι υπότροφοι θα επιλεγούν...
από ειδική επιτροπή που συστήνει ο υπουργός στη βάση των εξής κριτηρίων:

− Εισόδηµα (γονέα) µέχρι 10.000 ευρώ 50 µονάδες.
− Εισόδηµα από 10.001 ευρώ – 15.000 ευρώ 30 µονάδες.
− Εισόδηµα από 15.001 ευρώ − 20.000 ευρώ 20 µονάδες.
− Εισόδηµα πάνω από 20.001 ευρώ 10 µονάδες.

− Για κάθε ένα από τα πρώτα δύο τέκνα οικογένειας 10 µονάδες.
− Για το τρίτο τέκνο 20 µονάδες.
− Για το τέταρτο τέκνο 30 µονάδες και
− για κάθε ένα πέραν των τεσσάρων τέκνων 10 µονάδες.

− Παλλινοστούντες Πόντιοι Οµογενείς 30 µονάδες.

- Τέκνα µε αναπηρία 67% και άνω πενήντα (50) µονάδες.
- Τέκνα που ένας εκ των γονέων ή ανύπαντρων αδελφών µε αναπηρία 67% και άνω τριάντα (30) µονάδες.
− Πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα µε τη σειρά εισαγωγής τους στο Τµήµα της Σχολής µε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το Γεωργικό Τοµέα, οι πρώτοι 10 µε 30 µονάδες.
− Πρωτοετείς φοιτητές εισαχθέντες σε Σχολές διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου, οι πρώτοι 10 20 µονάδες.

Η Ειδική Επιτροπή ανακηρύσσει του υποψηφίους υποτρόφους, µε απόλυτη σειρά προτεραιότητας, µε βάση τα κριτήρια της ως άνω παραγράφου.

ΑΙΤΗΣΗ

Για να νοµιµοποιηθεί η υποψηφιότητα, κάθε υποψήφιος οφείλει να αποστείλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, ταχυδροµικώς και αποκλειστικά µε συστηµένη επιστολή, εντός προθεσµίας που ορίζεται από την ειδική επιτροπή, την αίτηση µε όλα τα κατωτέρω οριζόµενα δικαιολογητικά: Η ηµεροµηνία αποστολής προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του Ταχυδροµείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο Ταχυδροµείο. Η υποβολή της υποψηφιότητας προϋποθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ειδική έντυπη αίτηση – δήλωση συµµετοχής, που διατίθενται στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (ένθετη στο έντυπο της προκήρυξης) συµπληρωµένη χωρίς καµία παράλειψη.

- Πιστοποιητικό Α.Ε.Ι. (Πανεπιστηµίου) ή Τ.Ε.Ι. στο οποίο θα αναγράφεται, έτος φοίτησης, βαθµολογία εισαγωγής για τους πρωτοετείς και αναλυτική βαθµολογία προηγούµενων ετών για τους λοιπούς φοιτητές.

- Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της Εφορίας.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στις περιπτώσεις πολυτέκνων συνοδευόµενο και από επίσηµο πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.).

Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή για Παλλινοστούντες Ποντίους οµογενείς.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Οι προϋποθέσεις που τίθενται για τις υποτροφίες είναι οι εξής:

-Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια.

- Τέκνα των κατά κύριο επάγγελµα γεωργών, κτηνοτρόφων, µελισσοκόµων και αλιέων, τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το Γεωργικό, Αλιευτικό Τοµέα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, µελισσοκόµοι και αλιείς κατά κύριο επάγγελµα θεωρούνται: Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους εισοδήµατος προέρχεται από γεωργική, κτηνοτροφική, µελισσοκοµική ή αλιευτική εκµετάλλευση. Τα µη φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικής, κτηνοτροφικής, µελισσοκοµικής και αλιευτικής εκµετάλλευσης, που ασκούν γεωργική δραστηριότητα και τα εισοδήµατά τους που προέρχονται απ’ αυτή είναι ίσα ή µεγαλύτερα από τυχόν άλλα εισοδήµατά τους.

Τα ως άνω φυσικά ή µη φυσικά πρόσωπα στα τέκνα των οποίων χορηγούνται υποτροφίες πρέπει να είναι χαµηλού εισοδήµατος.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 µήνες υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ο υπότροφος εξακολουθεί να φοιτά κανονικά. Η Ειδική Επιτροπή ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων και έχει δικαίωµα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:

Στους υποτρόφους χορηγείται εφάπαξ ποσό που ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ. Τυχόν επιµέρους ζητήµατα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράµµατος των υποτροφιών και δεν περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό, ρυθµίζονται µε εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής και έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
http://www.agroschannel.com

Mimo Mini USB Monitor

Mimo Mini USB Monitor…ειδικά για τα laptop-netbook μια συνοδευτική μικρή οθόνη, χωρίς ανάγκη παροχής ρεύματος


Mimo Mini USB Monitor…ειδικά για τα laptop-netbook μια συνοδευτική μικρή οθόνη, χωρίς ανάγκη παροχής ρεύματος

30 Ιουνίου 2009, 10:27


Ο χαρακτηρισμός «μόδα» για την ολοένα και αυξανόμενη τάση του καταναλωτικού κοινού στα φορητούς υπολογιστές θεωρούμε ότι είναι εκτός χρόνου πια, καθώς τα νούμερα δείχνουν ότι ο «σταθερός» (επιτραπέζιος δηλαδή) υπολογιστής πλέον έρχεται δεύτερος στην αγορά νέου μηχανήματος από τους χρήστες. Χωρίς να γίνουμε υπερβολικοί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έρχεται και τρίτος, με την έλευση των υπέρ-μικρών, καθημερινής χρήσης, netbook. Ιδιαίτερα τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι, τα laptop – netbook έχουν την τιμητική τους. Όμως παρόλο που είναι λίαν εξυπηρετικά τα μικρά laptop ή τα netbook, έχουν ένα «θεματάκι»: διαθέτουν μικρές οθόνες.

Όλα καλά και ωραία για σερφάρισμα στο Internet, για τηλεφωνική επικοινωνία μέσω Διαδικτύου (VoIP) ή για θέαση ταινιών. Όταν όμως ο χρήστης θέλει πχ. να γράψει ένα κείμενο και παράλληλα να διαβάσει μια ιστοσελίδα, τότε η διαθέσιμη επιφάνεια επί της οθόνης απλά δεν φτάνει ώστε να χωρέσουν και τα δύο «παράθυρα» επαρκώς (ευανάγνωστα), με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία συγγραφής κειμένου – διαβάσματος ιστοσελίδας – χειρισμού παραθύρων σε μικρή οθόνη, να είναι κουραστική. Την λύση προσφέρει μια εξωτερική επίσης μικρή οθόνη χωρίς ανάγκη τροφοδοσίας ρεύματος, που ακούει στο όνομα Mimo Mini USB Monitor.

Η μικρή αυτή οθόνη των 7 ιντσών και ανάλυσης 800x480 γραμμών, συνδέεται με το φορητό σας μέσω ενός απλού καλωδίου USB…και είστε έτοιμοι, τόσο απλά όσο ακούγεται, να την χρησιμοποιήσετε για ότι θέλετε. Βέβαια το μικρό μέγεθός της την κάνει ακατάλληλη για συγκεκριμένες εργασίες (δηλαδή μην περιμένετε να απολαύσετε ταινία σε 7 ίντσες) αλλά ταυτόχρονα την κάνει την καταλληλότερη για δουλειές όπως πχ. συγγραφή κειμένων, προβολή φωτογραφιών, χειρισμό προγραμμάτων επικοινωνίας (MSN, Skype, GoogleTalk, κλπ). Οι συνοδευτικοί οδηγοί είναι για Windows αλλά και Mac υπολογιστές, συνεπώς καλύπτονται και τα δύο στρατόπεδα (δεν καλύπτεται εκείνο του Linux, αλλά που θα πάει, τα «μαστόρια» της κοινότητας Linux ποτέ δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια). Φωτεινότητα έχει της τάξεως των 350 cd/m2 και λόγο αντίθεσης (contrast ratio) 400:1, ενώ η οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη (portrait / landscape) - κάτι τρομερά εξυπηρετικό ιδιαίτερα αν ο υποψήφιος αγοραστής γράφει συχνά κείμενα. Τιμή: 129,99 δολάρια Αμερικής, περίπου δηλαδή στα 92,85 ευρώ. (περισσότερες πληροφορίες: http://www.thinkgeek.com/computing/usb-gadgets/bfa3/)

Playstation Phone

Η Sony συνθέτει ομάδα τον επόμενο μήνα με αποκλειστικό στόχο την δημιουργία του Playstation Phone;


Η Sony συνθέτει ομάδα τον επόμενο μήνα με αποκλειστικό στόχο την δημιουργία του Playstation Phone;

29 Ιουνίου 2009, 15:01


Πριν από τρεις δεκαετίες η Sony έγινε ο καλύτερος φίλος της νεολαίας, με την καινοτομική για την εποχή συσκευή (ο όρος «gadget» φυσικά δεν υπήρχε ακόμα) που έδωσε την δυνατότητα στους νέους, νέες αλλά όλες τις ηλικίες να ακούν μουσική όπου και αν βρίσκονται – ο λόγος βέβαια για το Walkman. Από τότε πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι, όπως λέει και ο λαός μας, το Walkman απέκτησε CD (Sony Discman), αργότερα μας ήρθε το DAT (Digital Audio Tape) στα μέσα της δεκαετίας του ‘80, ακολούθησε το Minidisc επίσης της Sony και ύστερα εμφανίστηκε το DCC (Digital Compact Cassette) από τις Philips και Matsushita.

Στα μέσα προς τέλη των ‘90s εμφανίστηκαν τα φορητά MP3 player όπου ουσιαστικά με αυτά φτάνουμε στο τέλος της μεγάλης ευθείας των φορητών συσκευών. Η πραγματική όμως διείσδυση των MP3οφώνων στην αγορά και η μαζική αποδοχή του κοινού, συνέβη όταν εμφανίστηκε το iPod από την Apple, στην αρχή της νέας χιλιετίας. Από τότε το iPod είναι η Νο1 συσκευή για την ακρόαση μουσικής.

Η εικόνα ολοκληρώθηκε με την έλευση του iPhone, του κινητού τηλεφώνου – φαινόμενου που άλλαξε άρδην το πρόσωπο της βιομηχανίας. Μάλιστα το iPhone κατάφερε (αν και εξ αρχής δεν του φαινόταν) να μπει (ταράζοντας) στα νερά μιας άλλης βιομηχανίας, αυτή της ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας, με πληθώρα ποιοτικών και ευρηματικών τίτλων. Μάλιστα τον τελευταίο χρόνο το iPhone έχει ελκύσει τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής videogames, οι οποίες πλέον το θεωρούν μια βιώσιμη πλατφόρμα για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εύκολα λοιπόν μπορείς κάποιος να αντιληφθεί ότι η Sony έχει χάσει πολλά χρόνια την πρωτοκαθεδρία στην φορητή μουσική, ενώ τώρα κλονίζεται η παρουσία της και στο φορητό gaming, που συμμετέχει με το φορητό Playstation, το PSP.

Απ’ ότι φαίνεται όμως, η Sony κατάλαβε ότι πρέπει να δράσει και μάλιστα άμεσα, γιατί πλέον δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια περισυλλογής, καθώς το PSP σε τέσσερα χρόνια παρουσίας έχει λίγο περισσότερα από 50 εκατομμύρια πωλήσεις, ενώ το iPhone έχει πάνω από 40 εκατομμύρια πωλήσεις, αλλά σε μόλις δύο χρόνια κυκλοφορίας. Έτσι έγινε γνωστό δια της ιστοσελίδας Reuters (που με την σειρά της αναφέρεται σε δημοσίευση της Nikkei Business Daily), ότι η Sony εσπευσμένα συνθέτει μια ομάδα με μοναδικό σκοπό την δημιουργία ενός υβριδίου PSP / κινητού τηλεφώνου. Μάλιστα η αρχή των εργασιών της ομάδας θα λάβει χώρα τόσο σύντομα όσο ο ερχόμενος σε λίγες μέρες, μήνας Ιούλιος. Για να δούμε τι θα δούμε…ή καλύτερα τι θα μας δείξεις κυρία Sony…(περισσότερες πληροφορίες: http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSTRE55Q0HQ20090627)

ΛΑΟΣ: ''Η χώρα ρεντίκολο διεθνώς...''

ΛΑΟΣ: ''Η χώρα ρεντίκολο διεθνώς...''28 Ιουνίου 2009, 16:33


Μετωπική επίθεση του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση και την υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, με αφορμή την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας του σκοπιανού αεροσκάφους που έφερε το όνομα και τα διακριτικά «Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, Κωστής Αϊβαλιώτης, κάνει λόγο για μεθοδεύσεις της υπουργού Εξωτερικών που έκαναν ''ρεντίκολο τη χώρα''.

«Η πολιτική Καραμανλή και οι μεθοδεύσεις Μπακογιάννη έχουν κάνει την χώρα ρεντίκολο διεθνώς. Αυτό που συνέβη με το σκοπιανό αεροσκάφος δεν θα συνέβαινε ποτέ σε χώρες όπως π.χ. η Τουρκία ή το Ισραήλ, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος σέβεται την ιστορία του. Ντροπή!», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

http://www.zougla.gr

Rockwave Festival: Ακυρώθηκαν και επίσημα οι συναυλίες

Rockwave Festival: Ακυρώθηκαν και επίσημα οι συναυλίες28 Ιουνίου 2009, 18:40


Δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά οι συναυλίες του Rockwave Festival που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Didi Music S.A., διοργανώτρια εταιρεία πριν λίγη ώρα.

Αιτία της ακύρωσης είναι η νεροποντή που σημειώθηκε νωρίτερα στη Μαλακάσα, η οποία προκάλεσε τεχνικά προβλήματα.

Εικόνες από την νεροποντή

Μάλιστα στην ανακοίνωση η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να μην γίνουν οι συναυλίες των δύο επόμενων ημερών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Για την ώρα πάντως δεν έχει γίνει γνωστό τι θα γίνει με τα εισιτήρια που ο κόσμος είχε προμηθευτεί.

http://www.zougla.gr

Σκωτσέζικο «ναι» στον επαναπατρισμό των μαρμάρων

Σκωτσέζικο «ναι» στον επαναπατρισμό των μαρμάρων

«Οι Έλληνες δικαιούνται να αποκτήσουν έναν από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικούς θησαυρούς τους». Αυτό δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Σκωτίας, αναφερόμενος στα μάρμαρα του Παρθενώνα, που παραμένουν «υπό ομηρία» στο Βρετανικό Μουσείο.

Όπως ανέφερε, οι Σκωτσέζοι υπουργοί πιστεύουν πως η Ελλάδα είναι απολύτως ικανή να παρουσιάσει και να συντηρήσει τα γλυπτά του Παρθενώνα με τον κατάλληλο τρόπο, και γι’ αυτό το λόγο θα στηρίξουν την προσπάθεια.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας είναι η τελευταία που έρχεται να προστεθεί στο μακρύ πλέον κατάλογο εκείνων που υποστηρίζουν την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας.

Διαβάστε επίσης:

«Ναι» στην επιστροφή των μαρμάρων λέει το 97% των Βρετανών

http://www.zougla.gr

Boston Dynamics just released a new video of the Big Dog on ice and snow

Τραγούδι για τον Michael Jackson

Ένα καταπληκτικό τραγούδι των THE GAME, USHER, BOYZ II MAN , USHER, DIDDY, CHRIS BROWN, MARIO WINANS, POLOW DA DON, προς τιμήν του.

ΑΚΟΎΣΤΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ


http://troktiko.blogspot.com

See a video of the modular robots reassembling when kicked apart

Θα πάρουν το νόμο στα χέρια τους στο Αγαθονήσι


Το νόμο στα χέρια τους είναι αποφασισμένοι να πάρουν οι κάτοικοι στο ακριτικό Αγαθονήσι, που δηλώνουν αγανακτισμένοι από την....αθρόα «εισβολή» λαθρομεταναστών στο νησί τους, ενώ παράλληλα προειδοποιούν πως στο εξής δεν πρόκειται να φιλοξενήσουν ούτε έναν παράνομο μετανάστη.

Σύμφωνα με όσα είπε στην «Espresso» ο πρόεδρος της κοινότητας Αγαθονησίου Βαγγέλης Κόττορος, η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο, καθώς εδώ και περίπου είκοσι μέρες οι λαθρομετανάστες είναι περισσότεροι από τους μόνιμους κατοίκους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μείζον θέμα στέγασης και σίτισής τους, αλλά και να παρατηρούνται αλλεπάλληλες διαρρήξεις σε σπίτια και ναούς.
espresso

best of michael jackson

Michael Jackson. Ο βασιλιάς της pop είναι νεκρόςΠατήστε εδώ για να δείτε LIVE τι μεταδίδει το CNN

Πατήστε εδώ για να δείτε LIVE τι μεταδίδει το Sky News

Στο πάνθεον της Ιστορίας πέρασε ο Michael Jackson, ο οποίος έχασε τη μάχη με το θάνατο στις 14:26 (τοπική ώρα) το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο βασιλιάς της pop έφυγε πρόωρα, σε ηλικία μόλις 50 ετών, σε νοσοκομείο του Los Angeles, όπου οδηγήθηκε έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Το έβδομο από τα εννέα παιδιά της οικογένειας από την Indiana των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, πρόλαβε να γράψει το όνομά του στο βιβλίο της Ιστορίας της μουσικής με τα πιο χρυσά γράμματα.

Ο Jermaine Jackson ανακοινώσει το θάνατο του αδερφού του

Δείτε τι μεταδίδουν οι Διεθνείς ενημερωτικές ιστοσελίδες

Η κατάσταση της υγείας του Αμερικανού super star είχε κλονιστεί έπειτα από τις αλλεπάλληλες αισθητικές επεμβάσεις. Μάλιστα, πριν λίγες εβδομάδες, η είδηση ότι πάσχει από καρκίνο του δέρματος είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της μάχης του με την επάρατη νόσο, ο «θρύλος» της pop είχε εκφράσει φόβο για την απώλεια της ζωής του, ωστόσο, οι γιατροί που τον παρακολουθούσαν τον διαβεβαίωναν για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Ο Michael Jackson αυτή την περίοδο βρισκόταν σε πρόβες, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια σειρά αποχαιρετιστήριων συναυλιών στο Λονδίνο, οι οποίες αναμένονταν ως το πλέον φαντασμαγορικό γεγονός.

Ο διάσημος star ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, του Michael Joseph Jackson, της Paris Michael Katherine Jackson και του Prince "Blanket" Michael Jackson II.

Το χρονικό του θανάτου του super star:

- Ο Michael Jackson κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του, στο Bel Air του Los Angeles, το πρωί της Πέμπτης. Τα οικεία του πρόσωπα κάλεσαν το ασθενοφόρο στις 12:21 (τοπική ώρα), όπως αποκάλυψε ο αδερφός του pop star, Randy.


(Η ηλεκτρονική απεικόνιση του φακέλου του Jackson, στο ασθενοφόρο. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «50χρονος άνδρας, δεν αναπνέει καθόλου»)

- Ο διάσημος τραγουδιστής δεν ανέπνεε τη στιγμή που το ασθενοφόρο έφτασε.


(Η μεταφορά του στο νοσοκομείο)

- Το πλήρωμα του ασθενοφόρου προσπάθησε να επαναφέρει την καρδιακή λειτουργία του βασιλιά της pop, κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το ιατρικό κέντρο UCLA του Los Angeles.

- Οι προσπάθειες του προσωπικού του ασθενοφόρου για ανάνηψη του Michael Jackson απέβησαν άκαρπες, καθώς ο «θρυλικός» τραγουδιστής δεν ανταποκρίθηκε.

Η τελευταία εικόνα του Michael Jackson

- Επί δύο ώρες οι γιατροί του νοσοκομείου του Los Angeles επιχειρούσαν να επαναφέρουν στη ζωή τον 50χρονο αστέρα, χωρίς αποτέλεσμα.

- Ο πατέρας του pop star υποστήριξε, σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα TMZ, ότι ο γιός του είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.

- Συγκεχυμένες πληροφορίες κάνουν την εμφάνισή τους στα Διεθνή δίκτυα. Άλλα κάνουν λόγο για θάνατο του 50χρονου τραγουδιστή, ενώ άλλα μεταδίδουν ότι ο Jackson έχει βυθιστεί σε κώμα.

- Πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται έξω από το ιατρικό κέντρο, και ειδικά έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών, το οποίο απέκλεισαν, στη συνέχεια, οι αστυνομικές δυνάμεις.

- Τα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης συμφωνούν, πλέον, ότι ο Michael Jackson έφυγε από τη ζωή.

- Την είδηση του θανάτου του βασιλιά της pop επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής του Los Angeles, Fred Corral. Ο Michael Jackson έφυγε από τη ζωή στις 14:26 το μεσημέρι της Πέμπτης, 25 Ιουνίου 2009 (τοπική ώρα).

- Η σορός του μεγάλου αστέρα της pop μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νεκροτομείο, όπου θα διενεργηθεί αργότερα σήμερα η νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου του.

H ζωή ενός βασιλιά

Michael Joseph Jackson είναι το όνομα του έβδομου παιδιού(από τα 9 της οικογένειας) που γεννιέται στις 29 Αυγούστου του 1958 στην Ιντιάνα. Από πολύ μικρός αρχίζει να ασχολείται με τη μουσική, για να δημιουργήσει μαζί με τα αδέλφια του, το 1964, ένα μικρό συγκρότημα, τους Jacksons 5. Στα πρώτα βήματά του το συγκρότημα παίζει σε μικρά club και λαμβάνει μέρος σε μικρούς διαγωνισμούς με πρωταγωνιστή πάντα τον τραγουδιστή, τον Michael.

Ο δρόμος προς την κορυφή ξεκινά το 1968, όταν οι άνθρωποι που εκπροσωπούσαν τη βαριά βιομηχανία της μαύρης μουσικής, της Motown, ανακαλύπτουν τους ταλαντούχους πιτσιρικάδες και το παιδί θαύμα με την εκπληκτική φωνή.

Τα συμβόλαια με την εταιρία υπογράφονται και το συγκρότημα μπαίνει στα στούντιο της Καλιφόρνια για να ηχογραφήσει τα 4 πρώτα τραγούδια : "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save", and "I'll Be There".

Το ABC όπως και τα άλλα 3 τραγούδια εκτινάχθηκαν στην πρώτη θέση των US HITS και η εταιρία ανανεώνει συνεχώς το συμβόλαιό τους για να ηχογραφήσουν συνολικά 14 άλμπουμ.

Το 1971 ο Michael αρχίζει την solo καριέρα του, χωρίς όμως να φύγει από τη Motown. Μπαίνει στο studio και ηχογραφεί συνεχίζοντας με την ίδια επιτυχία τον δρόμο που άνοιξε το συγκρότημα. Οι πάντες πλέον μιλούν για το «παιδικό» συγκρότημα που έχει κερδίσει τη συμπάθεια και το θαυμασμό όλων, σε μια περίοδο που τα «ιερά τέρατα» της ποπ και της ροκ μεσουρανούν και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών μεγαλώνει συνεχώς.

Το 1976 το συγκρότημα υπογράφει με την Epic και ονομάζεται Jacksons μια και το Jacksons 5 ανήκει στη Motown. Εκείνη την εποχή αρχίζουν και οι συνεργασίες με τα μεγάλα ονόματα της μαύρης μουσικής, όπως η Diana Ross και πολλοί άλλοι. Είναι η περίοδος κατά την οποία οι απλοί θαυμαστές μετατρέπονται σε φανατικούς οπαδούς του συγκροτήματος. Ο Michael συνεχίζει παράλληλα την solo καριέρα του με τη συμμετοχή του σε πολλά μουσικά σχήματα, μέχρι το 1984, που επισήμως ανακοινώνει ότι θα ακολουθήσει τον δικό του δρόμο στη δισκογραφία.

‘Έχει προηγηθεί, το 1982, το άλμπουμ που «έσπασε» τα ταμεία, το thriller και πούλησε περισσότερα από 50 εκ. αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο διατηρώντας έως σήμερα το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Με το thriller ο Michael μέσα σε μια νύχτα αποσπά 8 βραβεία Grammy. Η επόμενη επιτυχία έρχεται το 1987 με το "bad". Εκείνη τη χρονιά αρχίζει να γράφει την αυτοβιογραφία του που κυκλοφορεί το 1988. Το 1991 «ανοίγει» το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του με την υπογραφή του συμβολαίου του με τη Sony, αλλά και με πολλές αλλαγές στην προσωπική του ζωή. Παντρεύεται, το 1994, την κόρη του Elvis Presley, τη Lisa Marie, αλλά ο γάμος τους δεν διαρκεί περισσότερο από 19 μήνες.


Τα τραγούδια που απογείωσαν πραγματικά την καριέρα του και τον έκαναν γνωστό ως «Βασιλιά της Pop ήταν οι επιτυχίες «Thriller»,«Bad» και «Dangerous».

Φωτογραφίες από την πολυτάραχη ζωή του


(Η μητέρα και η αδερφή του έξω από το νοσοκομείο)

http://www.zougla.gr

Ο Guardian ρωτάει τους αναγνώστες του αν είναι ώρα να επιστραφούν τα μάρμαρα


Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΛΕΕΙ ΝΑΙ

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που έχουν ψηφίσει λέει ότι ήρθε ο καιρός τα ελγίνεια μάρμαρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι πολλοί έλληνες από αυτούς ή μπορεί να είναι ...


άγγλοι που σκέφτονται λογικά χωρίς πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες. Πάντως η ψηφοφορία είναι με το μέρος μας και είναι καλό γιατι είναι μια πασίγνωστη εφημερίδα.
Δείτε την ψηφοφορία στο http://www.guardian.co.uk/culture/poll/2009/jun/24/elgin-marbles


http://troktiko.blogspot.com

Για δείτε τι θα γίνει το 2012...σύμφωνα με το HOLLYWOOD

Οστά από ξύλο


Κατασκεύσαν Ιταλοί ερευνητές

Ομάδα ιταλών επιστημόνων, κατασκεύασε το υλικό ενός προσθετικού οστού από ξύλο.

Η δομή του ξύλου, που έχει πόρους και κανάλια, είναι παρόμοια με αυτήν του εσωτερικού των οστών.

Μέχρι τώρα όμως το ξύλο θεωρείτο ακατάλληλο γιατί διαβρωνόταν και σάπιζε μέσα στο σώμα.

Οι ιταλοί ερευνητές έλυσαν το πρόβλημα μεταμορφώνοντας τα δομικά συστατικά του ξύλου στο υλικό από το οποίο φτιάχνονται τα οστά, ενώ παράλληλα κατόρθωσαν να διατηρήσουν την φυσική πορώδη δομή του ξύλου.

Η ανακάλυψη, με επικεφαλής την ερευνήτρια Άννα Ταμπιέρι, του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κεραμικών, περιγράφεται στο "Journal of Materials Chemistry" (Περιοδικό της Χημείας των Υλικών), σύμφωνα με τους "Τάιμς" του Λονδίνου

Οι ερευνητές θέρμαναν το ξύλο για να απομακρύνουν το νερό και τις πρωτεϊνες που περιέχονταν σε αυτό, αφήνοντας έτσι μόνο ένα σκελετό άνθρακα με την αρχιτεκτονική δομή του ξύλου.

Στη συνέχεια προκάλεσαν την χημική αντίδραση αυτού του "σκελετού" με διοξείδιο του άνθρακα και οξυγόνο, μετατρέποντάς τον σε ανθρακικό ασβέστιο. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα λευκό υλικό, που από χημική άποψη δεν διακρίνεται από οστό, αλλά που έχει την δομή ενός ξύλου.

Λόγω της ύπαρξης των πόρων και των καναλιών, το νέο υλικό μπορεί να ενσωματωθεί πιο εύκολα στο σώμα σε σχέση με τα συνθετικά οστά από υλικά όπως το τιτάνιο.

Οι πόροι επιτρέπουν στα κύτταρα να διαπερνούν το υλικό, όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά οστά, ενώ τα κανάλια επιτρέπουν στα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία να αναπτυχθούν ξανά μέσα στη δομή του προσθετικού οστού.

Το νέο ξυλώδες υλικό πιθανότατα θα είναι πιο κατάλληλο για τη συμπλήρωση κενών στα οστά ασθενών μετά την αφαίρεση καρκινικών όγκων ή μετά από σοβαρά κατάγματα.

Wildcharge

Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να φορτίσετε το iPhone (και το 3G[S]) σας χωρίς καλώδια, μόνο με ένα ειδικό κάλυμμα; Wildcharge ονομάζεται και κάνει ακριβώς αυτό!


Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να φορτίσετε το iPhone (και το 3G[S]) σας χωρίς καλώδια, μόνο με ένα ειδικό κάλυμμα; Wildcharge ονομάζεται και κάνει ακριβώς αυτό!

25 Ιουνίου 2009, 10:05


Τα περιφερειακά που έχουν εμφανισθεί στην αγορά για το κινητό τηλέφωνο της Apple, είναι επιεικώς χαρακτηριζόμενα πολλά και διαφορετικά, ενώ αναμένουμε μια αρμάδα νέων, πρωτοποριακών μικρο-συσκευών χάρη στο νέο Λειτουργικό Σύστημα OS 3.0 που φορούν πλέον τα iPhone – iPod Touch αλλά και το νέο iPhone 3G[S]. Ανάμεσα στα ήδη υπάρχοντα gadget μας έκανε εντύπωση το WildCharge Skin, ένα εξωτερικό κάλυμμα για το iPhone αλλά και το νέο iPhone 3G[S], από την ομώνυμη εταιρεία WildCharge Inc. που υπόσχεται φόρτιση του τηλεφώνου…χωρίς καλώδια!

Το «μαγικό» επιτυγχάνεται απλά φορώντας το κάλυμμα στο iPhone σας -σημειωτέων ότι μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή χωρίς πρόβλημα- και απλά την τοποθετείτε πάνω στο ειδικό «πατάκι» WildCharger Pad και αυτό ήταν όλο. Η συσκευή φορτίζει κανονικά, χωρίς καλώδια. Στην ουσία το ένα και μοναδικό καλώδιο το έχει το pad και είναι εκείνο που προορίζεται για την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του τοίχου. Από εκεί και πέρα η φόρτιση πραγματοποιείται αφήνοντας το iPhone πάνω στο pad, δεδομένου σαφώς ότι είναι «ντυμένο» με το WildCharge Skin – τόσο εύκολα και απλά όσο ακούγεται. Η τιμή του Skin είναι στα 34,99 δολάρια (24,9 ευρώ) ενώ του πακέτου WildCharger Pad + Skin είναι στα 79,99 δολάρια αντίστοιχα (56,93 ευρώ). Περισσότερες πληροφορίες: http://www.wildcharge.com/index.cfm/fuseaction/category.display/category_

id/269/WildCharge_adapters_Apple&CFID=21849642&CFTOKEN=97411307

Η αυτοκάθαρση και η αυτοθεραπεία,όπλα για την υγεία.

Φυσιολογικός επιλεκτικός διατροφικός μηχανισμός
Με το σκεπτικό να απεξαρτήσω τον συνάνθρωπό μου και συνέλληνα, από το φαρμακοβιομηχανικό ασφυκτικό εναγκαλισμό και να τον καταστήσω υγιειώς διαβιούντα, ξεκίνησα αυτό το πόνημα.
Βιώνοντας κοινωνικώς την ζωή μας, υποβαλλόμαστε σε διαφόρους εξαναγκασμούς και συμβιβασμούς που εάν ζούσαμε μόνοι μας δεν θα κάναμε ποτέ. Ανάμεσα τους είναι και οι διατροφικές ιδιαιτερότητες σε γιορτές, συγκεντρώσεις και συμπόσια, οι οποίες κατόπιν μας μένουν ως συνήθειες ή τρόπος ζωής. Με αυτόν τον τρόπο διαβίωσης, ο φυσιολογικός επιλεκτικός διατροφικός μηχανισμός που έχουν όλα τα ζώα που ζούνε ελεύθερα, παίρνει δευτερεύουσα θέση. Πολλές φορές λόγω χρόνιας αχρηστίας αυτός ο μηχανισμός ατονεί τελείως και ο άνθρωπος καθίσταται ανίκανος να επιλέξει τα στοιχεία από τροφές που είναι απαραίτητα για τις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού του. Έτσι ο άνθρωπος τρώει ότι του προσφέρει η οικία του ή το μαγειρείο όπου συχνάζει. Για να εξελιχθεί ένας πληθυσμός σε ομάδα, φυλή ή έθνος πρώτα πρέπει να θρέφεται από τα προϊόντα που παράγει η γη από όπου κατάγονται οι πρόγονοί του. Διότι οι συνδυασμοί και ποσότητες των ιχνοστοιχείων μέσα στις τροφές συμβάλλουν στην ιδιόμορφη και ομοιόμορφη ανάπτυξη των γνωρισμάτων του. Με άλλα λόγια αυτός ο τρόπος διατροφής συμβάλει στο να μοιάζει στους προγόνους του. Πρέπει επίσης να βρει ένα τρόπο να απομακρύνει ό,τι περιττό μένει μέσα του, μετά την διαδικασία μεταβολισμού της τροφής του, δηλ. να αυτοκαθαίρεται. Έτσι διαμορφώνονται συνήθειες κοινές σε όλη την ομάδα.

Έχει προβλεφθεί από τα εκάστοτε πολιτισμικά συστήματα, ιδιαιτέρως τα θρησκευτικά, να επινοούνται διάφορες καθαρτικές διαδικασίες,(λουτρά, επαλείψεις με έλαια, νηστείες, αποχές από διάφορες διατροφικές ουσίες). Για παράδειγμα στην Αιθιοπία, όπου έζησα 14 χρόνια, δύο φορές το χρόνο οι γηγενείς παραμένουν στο σπίτι τους και πίνουν ένα δυνατό καθάρσιο (κώσο). Η αποχή από την εργασία τους είναι αναντίρρητη και απόλυτα δικαιολογημένη διότι εξαντλούνται.
Στην Ινδία, όπου συνυπάρχουν διαφορετικές φυλετικές συνήθειες, βλέπουμε μερικές ομάδες να ξεχωρίζουν από άλλες στην ευλαβική τους συνήθεια να λούονται στον ποταμό Βράχμα-πουτρά, (Βρόμιο-Πατέρα;) ενώ άλλες ομάδες να προτιμούν τον Ινδό ποταμό (Πατέρα όλων των Ενδογενών;) μία φορά τον χρόνο. Ταυτόχρονα νηστεύουν μερικές μέρες τρώγοντας ένα ειδικό αποχρεμπτικό και αφοδευτικό βότανο και αλείφοντας το σώμα τους, οι μεν με λάδι για προστασία από τα κρύα νερά του ποταμού λόγω της υποθερμίας που φέρνει η νηστεία, οι δε με μία λευκαντική ουσία, ίσως για προστασία έναντι εκτεταμένης έκθεσής τους στον ήλιο.

Για να διατηρηθεί ένα σώμα σε υγιή κατάσταση, χρειάζεται 3 βασικές προϋποθέσεις: 1) ισορροπημένο νευρικό σύστημα (συμπαθητικό-παρασυμπαθητικό), 2) ισορροπημένη διατροφή (σύσταση-ποσότητα ανάλογα με το βάρος και την εργασία), 3) διαβίωση σε ισορροπημένο περιβάλλον (οικογενειακό – κοινωνικό - οικολογικό).

Η εξισορροπιστική ρύθμιση του νευρικού του συστήματος μέσω Ιπποκράτειων χειρισμών επαναφοράς των αρθρώσεων και των σπονδύλων στην φυσιολογική τους διάρθρωση είναι εργασία που πρέπει να αναλάβει ένας ειδικός εκπαιδευμένος θεράπων, (οστεοπαθολόγος, χειροπράκτωρ και άλλοι). Έτσι επέρχεται η πληρέστερη δυνατή παροχή νευρικού δυναμικού στον οργανισμό γενικώς. Αυτή η νέα κατάσταση στο σώμα θα απεξαρτήσει τον άνθρωπο από τουλάχιστον το 70% των φαρμάκων που παίρνει σήμερα.

Κατά μία Ιπποκράτειο άποψη πάμπολλες ασθένειες ξεκινούν από τον πεπτικό σωλήνα. Η δυσκοιλιότητα λοιπόν είναι από τα σημαντικότερα αίτια για να αρρωστήσει ένας οργανισμός. Γιατί όμως αυτό;
Η πιθανότερη θεωρία είναι ότι, όπως τρώει ο σημερινός πολιτισμένος άνθρωπος, δημιουργεί ένα είδος δυσκοιλιότητας. Δηλαδή ενώ μπορεί καθημερινώς να αφοδεύει, κάποιες χοληστερίνες ή άλλες λιπαρές ουσίες μαζί με βλέννη επικάθονται στα τοιχώματα του εντέρου παρεμποδίζοντας την απορρόφηση σημαντικών συστατικών, ιχνοστοιχείων, βιταμινών κλπ. Εδώ βλέπουμε το άτομο να βάζει βάρος λόγω καταναλώσεως θερμίδων και όγκου - ποσότητας τροφής, ενώ ταυτόχρονα υποσιτίζεται σε ουσιώδη και αναγκαία συστατικά.
Σήμερα ο Έλληνας, κυρίως ο αστός ξέφυγε από την παραδοσιακή Ελληνική - Μεσογειακή διατροφή και τρώει προκατασκευασμένα γεύματα, κέικ και γλυκίσματα που εκτός του ότι είναι φτωχά σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, είναι ελλειμματικά σε κυτταρίνη, η οποία βρίσκεται στους φλοιούς των δημητριακών, οσπρίων, λαχανικών και φρούτων, ιδιαιτέρως των ωμών. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην καθαρίζεται καλά (ξύνεται από την κυτταρίνη) ο πεπτικός σωλήνας. Το επόμενο στάδιο είναι να επικολλούνται κολλώδη συστατικά στην βλεννογόνο του εντέρου, να παχαίνει η διάμετρος των τοιχωμάτων του πεπτικού σωλήνα (έχει αφαιρεθεί παχύ έντερο βάρους 8 κιλών, ενώ το φυσιολογικό δεν υπερβαίνει τα 2 κιλά) και ο ασθενής να αισθάνεται φουσκωμένος και όμως να συνεχίζει να πεινά, διότι έχει ελλείψεις από συγκεκριμένα συστατικά, τα οποία απαιτεί ο οργανισμός δια του αισθήματος της πείνας.
Το πρώτο μέλημα ενός ατόμου που θέλει να είναι υγιές είναι, να διατηρεί τον πεπτικό του σωλήνα καθαρό για να απορροφά όλα τα αναγκαία συστατικά που διατηρούν υγιή τον οργανισμό του. Ιδιαιτέρως όμως το παχύ έντερο διότι μέσω αυτού απορροφάται η βιταμίνη Β12, άνευ της οποίας το νευρικό σύστημα υπολειτουργεί. Αν και το <<νευρικό σύστημα>> είναι μόνο δύο λεξούλες εν τούτοις όλες οι πληροφορίες και εντολές που λαμβάνουν όλα τα όργανα για να λειτουργήσουν, διοχετεύονται μέσω αυτού του νευρικού συστήματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί οι σημαντικότεροι θεράποντες της Καθολικής ή Συνολικής (και όχι της ολιστικής) Ιατρικής πρωτίστως εξετάζουν τι είδους εικόνα δείχνει το παχύ έντερο.

Ένας παραδοσιακός τρόπος καθάρσεως του πεπτικού σωλήνα είναι μέσω χυλοθεραπείας. Ο χυλός και ιδιαιτέρως του σίτου έχει τα ανάλογα συστατικά <<κόλλα κλπ>> που δημιουργούν μία επίστρωση στην εσωτερική επιφάνεια του πεπτικού σωλήνα, μαλακώνοντας ταυτοχρόνως τις σκληρές και χρόνιες επικαθίσεις. Τότε σταματάει ο ερεθισμός της βλεννογόνου και της δίδεται η ευκαιρία να δημιουργήσει καινούργια εσωτερική επιφάνεια αποβάλλοντας από πάνω της τις άλλοτε σκληρές επικαθίσεις. Μετά από 5-25 ημέρες χυλοδίαιτας, αναλόγως την πάθηση και την αντοχή του καθενός, αλλά με ανανεωμένη την βλεννογόνο ο επιχειρήσας αυτήν την αναπλαστική τακτική μπορεί να ξεκινήσει μια επανένταξη σε υγιεινή διατροφή με χορτόσουπα ή ψαρόσουπα λιωμένη και σουρωμένη όπως τον χυλό του σίτου. Συνεχίζει σιγά-σιγά αλλά σταθερά, τρώγοντας καλομασημένη στερεά τροφή από βραστά ή μαγειρευμένα λαχανικά, ωμές σαλάτες και φρούτα. Στο τέλος προσθέτει και καλομασημένα όσπρια.
Επιμένω στο <<καλομασημένα>> διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο μεταβολισμός ξεκινά, από την διάσπαση της τροφής σε απορροφήσιμα στοιχεία. Αυτό γίνεται από την εναλλαγή από αλκαλικό περιβάλλον σε όξινο και πάλι σε αλκαλικό και όξινο. Δηλαδή περνά διαδοχικά από το στόμα(αλκαλικό), στο στομάχι(όξινο), στο λεπτό έντερο(αλκαλικό) και τελικά στο παχύ έντερο(όξινο). Για να περιλουστεί και να διαπεραστεί από το αλκάλιο(π.χ. πεπτόνη) στο στόμα και μεταξύ άλλων να αλλάξει το άμυλο (που δεν αντιδρά σε οξέα) σε αμυλάση που αντιδρά σε οξέα του στομάχου, πρέπει να μασηθεί καλά και ταυτοχρόνως να αλέσει τον κυτταρικό φλοιό, να διεισδύσει μέσα στις ουσίες των αμυλωδών τροφών και να τις διασπάσει. Περιττό να τονίσω ότι οι τροφές πρέπει να επιλέγονται από οργανική ή βιολογική παραγωγή, διότι οι αντίθετες μπορεί να είναι ελλειμματικές σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία (π.χ. μία μεγάλη φυσιολογική ντομάτα περιέχει 3000 μικρογραμμάρια σιδήρου και η υβριδική έχει μόλις 2 μικρογραμμάρια).

Ο σημαντικότερος τρόπος για να αποτοξινωθεί πληρέστερα ένας οργανισμός είναι η απόλυτη νηστεία ή κατά το σωστότερο, ασιτία. Και αυτό εφαρμόζεται από άτομα των οποίων ο μεταβολισμός και το σώμα γενικώς, είναι σε κατάσταση που να μπορεί να δεχθεί την διακοπή διατροφής.
Όταν ένας οργανισμός έχει τοξινωθεί σε τέτοιο βαθμό πού τα κύτταρά του δεν προλαμβάνουν να αποβάλουν τα μεταβολικά τους απόβλητα, λόγω της διατροφικής τοξικότητος στο αίμα, τότε αρχίζει η εξασθένηση. Ο ουσιωδέστερος τρόπος για τα κύτταρα, να εκβάλλουν ό,τι έχουν μέσα τους είναι, ο ασθενής να συρρικνώσει τα κύτταρά του, με ασιτία. Την ολίγων ημερών αποχή από φαγητό (3-7 ημέρες), μπορεί να εφαρμόσει για μερική αποτοξίνωση ο καθένας μόνος του, με αρκετή ασφάλεια. Όταν όμως η εκδήλωση της ασθένειας είναι βαρείας μορφής, τότε τα άτομα χρήζουν ασιτίας 15-40 ημερών και πρέπει να παρακολουθούνται στενά από έναν έμπειρο θεράποντα.

Αυτό, μαζί με πλύσεις παχέως εντέρου και, όταν καθαρθεί πλέον ο οργανισμός με ισορροπημένη διατροφή, διαβίωση στην ύπαιθρο, κατάλληλη γυμναστική, μουσική και χορό, συμπληρώνουν τα αναγκαία για μακροημέρευση και ικανοποιητική δημιουργική ζωή.

Δρ. Σ. Χριστοδουλαρής D.O., D.C., N.D., Dip Ac.
Οστεοπαθολόγος

http://alfeiospotamos.blogspot.com


Venezuela bans Coca-Cola Zero over 'health threat'

Кока-кола

CARACAS, June 11 (RIA Novosti) - Venezuela's Health Ministry has banned the Coca-Cola Zero sugar-free drink citing dangers to human health, national media said on Thursday.

The ministry's inspectors visited a Ñoca-Cola factory on Wednesday and discovered a "harmful ingredient" in the Coke Zero drink. Media reports did not specify the health threat posed by product.

Health Minister Jesus Mantilla has ordered the drink to be removed from Venezuela's stores saying: "The product should be withdrawn from circulation to preserve the health of Venezuelans."

The U.S.-based Coca-Cola company issued a statement denying the accusations: "Coke Zero is made under the highest quality standards and meets the sanitary requirements demanded by the laws of Venezuela."

The company, the world's largest producer of soft drinks, is active on the markets almost all the world's countries.

The Coca-Cola Zero brand was launched in 2004.

The pressure against the U.S. company comes amid a rise in punitive measures by the Venezuelan government on foreign food plants. In March, officials ordered the seizure of a rice processing plant owned by U.S. food giant Cargill for not distributing rice at government-set prices.

http://en.rian.ru/world/20090611/155226328.html

Μνημείο πρόκλησης από Βρετανούς στην Κερύνεια

ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ επανέρχονται με μια νέα προκλητική ενέργεια για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Προχωρούν στην ανέγερση μνημείου για να τιμήσουν τη μνήμη των Βρετανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, στο παλιό στρατιωτικό κοιμητήριο της Κερύνειας με πρωτοβουλία διάφορων συνδέσμων Βρετανών βετεράνων στρατιωτών και άλλων παραγόντων. Διαφημίζουν μάλιστα την πρωτοβουλία στο διαδίκτυο, προσπαθώντας να πείσουν ότι η ανέγερση του μνημείου στα κατεχόμενα δεν πρέπει να λάβει πολιτικές διαστάσεις… >>Για να τιμήσουν την 50ή επέτειο από το τέλος των… ταραχών στην Κύπρο.

Πέρασαν πενήντα χρόνια, από το τέλος του αγώνα της ΕΟΚΑ που οδήγησε στην ανεξαρτησία της Κύπρου. Αμούστακα παιδιά, που ανέβηκαν στα βουνά, οδηγήθηκαν στην αγχόνη, σκοτώθηκαν με μόνο αίτημά τους, την ελευθερία της πατρίδας τους και την εκδίωξη των Βρετανών αποικιοκρατών. Παρ’ όλα αυτά, η βρετανική πολιτική δεν έπαψε ποτέ να έχει άμεση εμπλοκή στα πολιτικά δρώμενα της Κύπρου. Πενήντα χρόνια μετά, οι Βρετανοί επανέρχονται για ακόμη μια φορά, προκαλώντας την ιστορία και τη μνήμη των ανθρώπων της Κύπρου.
Ανεγείρουν μνημείο εις μνήμη των νεκρών Βρετανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ. Μάλιστα, ως γνωστό, το μνημείο θα ανεγερθεί στην Κερύνεια στο κατεχόμενο παλιό στρατιωτικό κοιμητήριο των Άγγλων.
Η όλη προσπάθεια από πλευράς των Βρετανών, παρουσιάζεται και μέσα από το Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα «Τhe Βritish CyprusΜemorial2009», όπου γίνεται μια αναφορά στην απόφαση για ανέγερση του μνημείου, αλλά επίσης και μια προσπάθεια δικαιολόγησης της απόφασης. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα κατά την τετραετία του αγώνα της ΕΟΚΑ, έχασαν τη ζωή τους 371 Βρετανοί στρατιώτες, 28 από τους οποίους υπηρετούσαν στο βρετανικό βασιλικό ναυτικό, 69 στη βασιλική αεροπορία και 274 στο στρατό ξηράς. Η μέρα που έχουν θέσει ως στόχο για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου είναι η 8η Νοεμβρίου, η οποία είναι η μέρα μνήμης των νεκρών Βρετανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν εν υπηρεσία σε όλο τον κόσμο.
Γίνεται επίσης μια αναφορά στους λόγους της επιλογής του συγκεκριμένου χώρου, σε ιστορικά γεγονότα όπως την άφιξη των πρώτων Βρετανών στο νησί, ενώ παρουσιάζεται και ένας ονομαστικός κατάλογος όλων των νεκρών στρατιωτών. Γίνεται ακόμη μια προσπάθεια αποσύνδεσης του γεγονότος από τις πολιτικές διαστάσεις του θέματος, επιχειρώντας να τονίσουν και να προσδώσουν ανθρώπινη πτυχή στο όλο ζήτημα, αναφέροντας ότι η επιλογή του χώρου δεν έχει να κάνει με το ότι βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, αλλά, όπως αναφέρεται, απλά και μόνο με το γεγονός ότι το βρετανικό στρατιωτικό κοιμητήριο στο οποίο βρίσκονται θαμμένοι οι Βρετανοί στρατιώτες, βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόσβαση σε αυτό. Επισημαίνουν μάλιστα ότι αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι γινόταν κατά μέσο όρο μόνο μία επίσκεψη το μήνα. Γι’ αυτό έπρεπε να γίνει κάτι άλλο προς τιμή αυτών των ανθρώπων και η επιλογή του χώρου που έγινε δεν έχει να κάνει με τα πολιτικά δεδομένα της Κύπρου, αλλά με το γεγονός ότι εκεί βρισκόταν ένα άλλο παλιό αγγλικό κοιμητήριο, όπου και εκεί βρίσκονται θαμμένες εξέχουσες προσωπικότητες της Βρετανίας που υπηρέτησαν στην Κύπρο. Επιχειρούν μάλιστα να δώσουν μια άλλη εικόνα στο όλο θέμα, αναφέροντας ότι δεν πρόκειται να γίνει μεταφορά των οστών των στρατιωτών στο νεκροταφείο της Κερύνειας και προσθέτουν ότι με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, θα γίνει μεταφορά εκεί που βρίσκονται θαμμένοι οι στρατιώτες, δηλαδή στο βρετανικό κοιμητήριο εντός της νεκρής ζώνης.
Η τιμή και η μνήμη, μάλιστα αναφέρουν είναι προς όλους όσοι σκοτώθηκαν εν ώρα υπηρεσίας, είτε ήταν στην Κύπρο, είτε στο Ιράκ, είτε στο Αφγανιστάν, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της γης. Αναφέρεται μάλιστα ότι το στρατιωτικό κοιμητήριο στην Κερύνεια, ανήκει στη Βρετανία από το 1878, όταν ήρθαν για πρώτη φορά οι Άγγλοι στην Κύπρο και δεν έχει καμία σχέση με τα πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν το 1974.
Μέλη και πρωτοστάτες αυτής της ομάδας μνήμης για τους Βρετανούς που πέθαναν στην Κύπρο κατά της διάρκεια του 1955-59 παρουσιάζονται να είναι βετεράνοι Βρετανοί αξιωματικοί και στρατιώτες που υπηρέτησαν αυτή την περίοδο στην Κύπρο.
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΖΑΝ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ

Λαμπερά χρώματα κοσμούσαν τα Γλυπτά του Παρθενώνα, όπως επιβεβαιώνει η έρευνα που πραγματοποίησαν επιστήμονες του Βρετανικού Μουσείου.

Μια ομάδα επιστημόνων-συντηρητών, υπό τον Τζοβάνι Βέρι, χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνική, αποκάλυψε αόρατα ίχνη μιας αρχαίας χρωστικής ουσίας, γνωστής ως «Αιγυπτιακό μπλε», πάνω στα γλυπτά.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για την πρώτη -πέραν πάσης αμφιβολίας- απόδειξη πως τα ύψους περίπου δύο μέτρων γλυπτά πάνω στα τριγωνικά αετώματα δεν ήταν ολόλευκα. Η χρωστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους Αθηναίους, σύμφωνα με τους Βρετανούς ερευνητές, συνέχιζε να βρίσκεται σε ευρεία χρήση μέχρι περίπου το 800 μ.Χ.

Η βρετανική έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Analytical and Bioanalytical Chemistry, έγινε στα γλυπτά που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.

Είναι γνωστό εδώ και πάνω από δύο αιώνες ότι οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι χρωμάτιζαν τα αγάλματά τους, αλλά το χρώμα αυτό έχει σχεδόν εξαφανιστεί με το πέρασμα του χρόνου, αν και μικρά στίγματα χρώματος μπορεί ακόμα να διακρίνει κανείς μερικές φορές, αν μελετήσει τα αγάλματα από πολύ κοντά.

Σύμφωνα με τους Βρετανούς ερευνητές, κανένα ίχνος χρώματος δεν είχε εντοπιστεί με βεβαιότητα στα γλυπτά του Παρθενώνα, παρά την ενδελεχή ανάλυσή τους, μεταξύ άλλων από το διάσημο Βρετανό φυσικό Μάικλ Φαραντέι στη δεκαετία του 1830.

Ο φυσικός Τζοβάνι Βέρι, τού Τμήματος Συντήρησης και Επιστημονικής Έρευνας του Βρετανικού Μουσείου, ανέπτυξε μια νέα τεχνική, που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το «Αιγυπτιακό μπλε» εκπέμπει σχεδόν υπέρυθρη ακτινοβολία, όταν διεγείρεται από το ορατό φως. Κατασκεύασε έτσι έναν φορητό ανιχνευτή που εκπέμπει μια ακτίνα ερυθρού φωτός πάνω στην επιφάνεια του γλυπτού, ενώ μια κάμερα ανιχνεύει το υπέρυθρο φως που εκπέμπουν τα σωματίδια του «Αιγυπτιακού μπλε».

«Πληροφορήσαμε τους Έλληνες συναδέλφους μας γι' αυτό που βρήκαμε και ανταποκρίθηκαν θερμά, λέγοντας ότι ενδιαφέρονται να εξετάσουν αυτά τα στίγματα και οι ίδιοι» δήλωσε ο Βέρι, σύμφωνα με το διαδικτυακό τόπο του επιστημονικού περιοδικού Nature.

«Πάντα πίστευα ότι η ζωφόρος πρέπει να ήταν χρωματιστή. Η νέα μέθοδος δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία γι' αυτό» δήλωσε ο Ίαν Τζένκινς, έφορος του Τμήματος Ελλάδας και Ρώμης του Βρετανικού Μουσείου.

Ο Βέρι πιστεύει ότι τα στίγματα χρώματος στη ζωφόρο, που έχουν ήδη εντοπίσει οι Έλληνες συντηρητές, μπορεί επίσης να είναι «Αιγυπτιακό μπλε» και εμφανίζεται πρόθυμος να τα εξετάσει με το νέο φορητό ανιχνευτή του, αλλά διευκρίνισε ότι λόγω των «διπλωματικών εντάσεων» που έχουν αναζωπυρωθεί τελευταία, ίσως να μην είναι η κατάλληλη στιγμή.

Σύμφωνα με το New Scientist, οι κύριες χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν στον Παρθενώνα, πιθανότατα ήταν το κόκκινο, το μπλε και το επίχρυσο.
ΠΗΓΗ: in.gr

Προκήρυξη «εφ΄ όλης της ύλης» από τη «Σέχτα»


Προκήρυξη «εφ΄ όλης της ύλης» από τη «Σέχτα»
Πολυσέλιδη και ιδιαίτερα σκληρή, είναι η προκήρυξη της οργάνωσης «Σέχτα Επαναστατών», η οποία δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα "Τα Νέα".

Στο «στόχαστρο» της κριτικής που ασκεί η οργάνωση, μπαίνουν σχεδόν… οι πάντες, από τον Δημήτρη Κουφοντίνα της 17Ν, μέχρι τους… εργάτες-προλετάριους και όσοι εκ των ημεδαπών ή αλλοδαπών που ζουν στη χώρα μας, είναι έμποροι ναρκωτικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για Δ. Κουφοντίνα

Η «Σέχτα Επαναστατών» απευθυνόμενη στο «Λουκά» της 17Ν εξηγεί ότι «ο υπέρτατος σχεδιασμός και το καθήκον ενός αντάρτη πόλης είναι να αποδιοργανώσει το εσωτερικό της χώρας, να πλήξει την εθνική οικονομία, να κιβδηλώσει την δημόσια εξωτερική εικόνα, να δημιουργήσει διεθνή ανυποληψία, να αποσταθεροποιήσει το σύστημα και να προκαλέσει τον εθνικό διχασμό», ενώ δηλώνει αποφασισμένη να υποστεί τις ενδεχόμενες συνέπειες, όποιες και αν είναι αυτές.

«Γνωρίζουμε πως οι φυλακές είναι μπροστά μας. Όμως θ' αναγκάσουμε πρώτα την Ελλάδα να ματώσει... Θέλουμε να θέσουμε σε ισχύ την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τον εμφύλιο επαναστατικό πόλεμο. Η ουδετερότητα στο απόσπασμα καργιόληδες. Τον λόγο τώρα έχουν τα όπλα και ο ανορθόδοξος επαναστατικός πόλεμος. Γιατί η εξουσία επιβάλλεται αλλά και καταργείται στην κάνη των όπλων».

Για αλλοδαπούς

«Υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Ανεξάρτητα από το αν είναι Έλληνες ή αλλοδαποί. Και ο Αλβανός και ο Νιγηριανός και ο οποιοσδήποτε άλλος κακοποιός και πρεζέμπορας είναι για εμάς στόχος».

Για εργάτες-προλετάριους

«Η ευθύνη βαραίνει όλους. Από τον εργάτη μέχρι τον μεγαλοαστό. Δεν μπορεί ο προλετάριος να σηκώνει το βάρος της δύναμής του στους ώμους, να το μεταφέρει όπως ο Σίσυφος μέχρι την κορυφή του αγώνα, και να το εγκαταλείπει μόλις δει κάτω ένα σπιτάκι ή ένα αυτοκινητάκι…»

Για το επόμενο χτύπημα

«Εδώ γίνεται ένας πόλεμος. Δεν έχει νόημα να πούμε ποιος έχει σειρά. Το ξέρουν αυτοί από μόνοι τους».

Το κείμενο στρέφεται με ιδιαίτερη σκληρότητα και εναντίον δημοσιογράφων.

«Στόχος είναι τα πληρεξούσια άτομα», αυτό είναι εν τέλει το μήνυμα της «Σέχτας Επαναστατών», το οποίο περιέχεται στην πολυσέλιδη προκήρυξη, η οποία, βρισκόταν σε CD ROM, που αυτή τη φορά η «Σέχτα» άφησε σε ουζερί, κοντά στο λόφο του Στρέφη.

Αντιδράσεις πολιτικών

Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης στοιχείων της προκήρυξης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευ. Βενιζέλος, τόνισε από το βήμα της Βουλής: «Η ελληνική κοινωνία αντιδρά ομόθυμα και αντιτάσσεται σε κάθε προσπάθεια επιβολής του νόμου της βίας». Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι οι στυγεροί δολοφόνοι προσπαθούν με απειλές να δημιουργήσουν ένα κλίμα γενικευμένου φόβου, στο οποίο πρέπει όλοι να αντιδράσουν.

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κ. Π. Παναγιωτόπουλος είπε: «Οι στυγνοί δολοφόνοι επικαλούνται άλλοθι ιδεολογικά και πολιτικά τα οποία δεν είναι ικανά στα μάτια του πιο απλού μέσου πολίτη να δικαιολογήσουν έστω και κατ’ ελάχιστον τη χρήση βίας. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να παραμείνει ένας ελεύθερος χώρος διακίνησης ιδεών, ακόμη και των πλέον αντισυστημικών, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας με τα φαινόμενα βίας και αυτούς που τη χρησιμοποιούν».

http://www.zougla.gr

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αστυνομικών μπροστά στο κτήριο της ΓΑΔΑΣυγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο κτήριο της ΓΑΔΑ πραγματοποιούν αστυνομικοί της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής με σύνθημα «όχι στη βία κατά των αστυνομικών», «η βία κατά των αστυνομικών είναι βία κατά όλης της ελληνικής κοινωνίας».

Σε ανακοίνωσή της, η Ενωση υπογραμμίζει ότι... «η στυγνή δολοφονία του Νεκτάριου Σάββα είναι πλήγμα στους θεσμούς και τη Δημοκρατία» και καλεί «όλους τους συναδέλφους να παραστούν στη συγκέντρωση, που αποσκοπεί στην καταδίκη και δημιουργία κοινωνικού μετώπου απέναντι στην αναβίωση της τρομοκρατίας».

http://troktiko.blogspot.com

BD-Live–MovieIQ

Η Sony βελτιώνει το BD-Live στις επερχόμενες ταινίες Blu-ray, δια του MovieIQ – πληροφορίες μέσω Internet για κάθε σκηνή


Η Sony βελτιώνει το BD-Live στις επερχόμενες ταινίες Blu-ray, δια του MovieIQ – πληροφορίες μέσω Internet για κάθε σκηνή
Πιστεύουμε πως από όσους ασχολούνται με τεχνολογία οι περισσότεροι αν όχι όλοι θα γνωρίζουν τι εστί Blu-ray, ο ψηφιακός δίσκος της Sony στον οποιό χωρούν 50GB (προς το παρόν) δεδομένων, προσφέροντας έτσι τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο για βίντεο Υψηλής Ευκρίνειας (High Definition) καθώς και 7.1 πολυκάναλο ήχο.

Αυτό όμως που αρκετοί -όπως δείχνουν οι στατιστικές- δεν γνωρίζουν ή ακόμα και αν το γνωρίζουν τους είναι αδιάφορο, είναι το λεγόμενο BD-Live – η δυνατότητα του Blu-ray Profile 2.0 να συνδέετε το (αντίστοιχα συμβατό Profile 2.0) player με το Διαδίκτυο και εν συνεχεία να προβάλλεται επί της οθόνης μια ιστοσελίδα με trailer, φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία για την ταινία – όμως το όλο εγχείρημα στηρίζεται στις εταιρείες παραγωγής ταινιών και τι ιστοσελίδες θα δημιουργήσουν για τις ταινίες τους.

Ως τώρα η υποστήριξη ήταν άθλια, συνεπώς οι χρήστες / θεατές αδιαφόρησαν εν γένει για το BD-Live. Η Sony αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση παραπαίει και αποφάσισε να κάτι να κάνει για αυτό. Έτσι συνεργάστηκε με την εταιρεία Gracenote, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η υπηρεσία BD-Live με την επιπλέον λειτουργία του MovieIQ.

To MovieIQ μιας και είναι μέρος του BD-Live σημαίνει ότι ο χρήστης / θεατής για να την εκμεταλλευτεί θα πρέπει να διαθέτει ένα Blu-ray player συμβατό με το Profile 2.0 – οι επιτραπέζιες συσκευές Blu-ray που πωλούνται εδώ και 1-1,5 χρόνο είναι συμβατές και φυσικά το Playstation 3. Η νέα λειτουργία είναι κατά κάποιο τρόπο η «Wikipedia» του Blu-ray και αυτό διότι ανά πάσα στιγμή κατά την θέαση μιας ταινίας, μπορούμε με ένα αναζητήσουμε με ένα κλικ πληροφορίες για την σκηνή που μόλις «παγώσαμε» μέσα από την μεγάλη βάση δεδομένων της Gracenote. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του MovieIQ είναι ότι μπορούμε κατά βούληση να την ενεργοποιούμε, σε οποιαδήποτε σκηνή της ταινίας που παρακολουθούμε πχ. να αντλήσουμε πληροφορίες για τους ηθοποιούς που συμμετέχουν στην εν λόγω σκηνή, τον σκηνοθέτη, να βρούμε παρόμοιου στυλ ταινίες, κλπ.

H Sony ανακοίνωσε ότι οι πρώτοι τίτλοι που θα εκμεταλλεύονται το MovieIQ, θα κάνουν την εμφάνισή τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ξεκινώντας από το Angels & Demons, Easy Rider και θα ακολουθήσουν τίτλοι όπως Punch Drunk, The Quick and the Dead, Silverado και sex, lies and videotape.

http://www.zougla.gr
Αιματηρό δυστύχημα στο μετρό της Washington


Αιματηρό δυστύχημα στο μετρό της Washington

23 Ιουνίου 2009, 09:55


Αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των θυμάτων από τη σφοδρή σύγκρουση δύο συρμών του μετρό στην Washington, των Ηνωμένων Πολιτειών τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος).

Τα βαγόνια του ενός τρένου, που κινούταν, "καβάλησαν" κυριολεκρικά το άλλο, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους και η οδηγός του πρώτου. Άλλοι 70 επιβάτες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Η σύγκουση, που είναι η χειρότερη τα τελευταία 33 χρόνια στο μετρό, συνέβη ανάμεσα στους σταθμούς Fort Totten και Takoma Park στις 17.00 τοπική ώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Barack Obama, δήλωσε για το δυστύχημα: "H Michelle και εγώ λυπούμαστε πολύ για το τραγικό περιστατικό στην βορειοανατολική Washington DC. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων".

Στην περιοχή έσπευσαν περίπου 200 πυροσβέστες. Όπως είπε εκπρόσωπος του Σώματος, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε 76 ανθρώπους επιτόπου και έξι από αυτούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Δύο άτομα δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο δυστύχημα που σημειώνεται στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών της Washington», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Adrian Fenty.
http://www.zougla.gr