Δισεκατομμύρια κατοικήσιμοι πλανήτες στον γαλαξία μας


Δισεκατομμύρια πλανήτες, που πιθανώς έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την ύπαρξη ζωής, υπάρχουν στον γαλαξία μας, σύμφωνα με μελάτη διεθνούς ομάδας αστρονόμων. Το εύρημα αυτό ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο ηλιακό μας σύστημα.....