Άγχη μητέρων παιδεύουσι... τέκνα

Το άγχος των εργαζόμενων μητέρων επιδρά και στα παιδιά

Εργαζόμενες μητέρες με υψηλά επίπεδα άγχους, λατρεύουν συνήθως τη δουλειά τους, θέτουν όμως σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Αυστραλία.

Τα παιδιά τους, επίσης, έχουν χαμηλά επίπεδα κοινωνικής συμπεριφοράς, με άλλους παράγοντες όμως να παίζουν ρόλο σ' αυτό.

Η έρευνα διεξήχθη από το υπουργείο Στέγασης, Οικογενειών, Κοινοτικών Υπηρεσιών και Υποθέσεων Αυτοχθόνων, με δείγμα 1.386 εργαζόμενες μητέρες.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, είναι απαραίτητη η εφαρμογή πολιτικής που θα ενθαρρύνει τους άντρες να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην οικογένεια, δίνοντάς τους πρόσβαση σε ελαστικό ωράριο εργασίας.

Σύμφωνα με τους μελετητές, καλύτερος συνδυασμός ωρών πληρωμένης και μη εργασίας, βοήθεια του συντρόφου, καθώς επίσης και καλύτερες συνθήκες εργασίας, μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο τις εργαζόμενες μητέρες να ρίξουν τα επίπεδα του άγχους, αλλά να έχουν και ευνοϊκή επίδραση στα παιδιά τους.
skai.gr