Γράψτε ότι θέλετε και θα το διαβάσει στα ελληνικά!!!!

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal