Ο χρυσός δίσκος του Voyager

Ο χρυσός δίσκος του Voyager είναι ένας ακουστικός δίσκος από βυνίλιο όπου υπάρχει σε 2 διαστημικά σκάφη που ταξιδεύουν στο διάστημα από τον πλανήτη μας, τα οποία εκτοξεύτηκαν το 1977.Στα σκάφη αυτά υπάρχουν επίσης και χρυσές πλάκες, οι οποίες απεικονίζουν το ηλιακό μας σύστημα, τους πλανήτες και την απόσταση τους από τον Ήλιο, τον άνδρα και την γυναίκα ως οι κάτοικοι του πλανήτη, τον δυαδικό κώδικα της εικόνας και του ήχου που μπορούμε να παράγουμε, διάφορα μουσικά κομμάτια τα οποία τα περισσότερα είναι κλασσική μουσική.

Επίσης στον δίσκο περιέχονται 56 γλώσσες του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης και της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία απεικονίζονται με σχήματα και εικόνες οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:Το Voyager 1 έχει περάσει την τροχιά του Πλούτωνα το 1990 και βγήκε από το ηλιακό μας σύστημα το 2004. Το Voyager 1 στάλθηκε στο σύνολο του αστερισμού της Μικρής Άρκτου και στέλνει ακόμη σήμα από το Αστέρι AC+79 3888, ενώ το Voyager 2 στάλθηκε στον αστερισμό της Ανδρομέδας, στο Άστρο Ross 248.

Οι 2 αυτές αποστολές έχουν ένα και μόνο σκοπό, την έρευνα για ζωή πέρα από τον δικό μας ηλιακό σύστημα και προς επικοινωνία με άλλες μορφές ζωής. Τα μηνύματα που περιέχονται στους δίσκους είναι καθαρά ειρηνικά και έχουν σκοπό να παρουσιάσουν την ανθρώπινη φύση.