Ρυθμίσεις για το σφράγισμα καταστημάτωνΘΑ ΓΙΝΕΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ


Aπόφασή για τη «Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία», υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.Όπως αναφέρεται στην Απόφαση, η σφράγιση καταστήματος ή επιχείρησης διενεργείται από τη Δημοτική Αστυνομία μετά από έγγραφη εντολή του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητας, στην εντολή αναγράφονται τα στοιχεία του καταστήματος, ο λόγος σφράγισης...


η χρονική διάρκεια αυτής και ορίζεται η μέρα και η ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή.

Επιπλέον, η σφράγιση μπορεί να γίνει όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλο το 24ωρο, ενώ η απουσία του ενδιαφερομένου δεν αναστέλλει τη διαδικασία. Η εντολή σφράγισης δίδεται στον ενδιαφερόμενο πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκτέλεσή της, προκειμένου να απομακρυνθούν από το κατάστημα ευπαθή προϊόντα ή να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες της επιχείρησης.

Η σφράγιση εκτελείται, την ημέρα που έχει οριστεί, από τουλάχιστον δύο δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι συντάσσουν έκθεση και αν ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης απουσιάζει ή αρνείται να την υπογράψει, τότε γίνεται σχετική μνεία στο σώμα αυτής και θυροκολλείται.

Τέλος, όπως αναφέρει η απόφαση, η διαδικασία σφράγισης μπορεί να υποστηρίζεται με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον διασφαλίζεται το απαραβίαστο της διαδικασίας.
http://troktiko.blogspot.com