Η διάσωση του στρατιώτη

Remi Gaillard,

Η διάσωση του στρατιώτη