Νόμιμο το Street View στους ελληνικούς δρόμους

Σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε νόμιμη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την εικονική περιήγηση στους δρόμους μεγάλων ελληνικών αστικών κέντρων (Street View) μέσω Internet από την εταιρεία Google και «Κάπου Α.Ε. Πληροφορική».

Τον Μάιο του 2009 η Αρχή απαγόρευσε προσωρινά τη λειτουργία του Street View μέχρι η Google και η «Κάπου Α.Ε. Πληροφορική» να προσκομίσουν στην Αρχή συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Αρχή μετά την εξέταση των στοιχείων που προσκόμισαν οι εταιρείες έκρινε νόμιμη τη λειτουργία του Street View, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται με «θόλωση» τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Ακόμη, η Αρχή έκρινε ότι δεν επιβάλλεται η «θόλωση» της εικόνας των κτιρίων.
skai.gr