Πόσοι εξωγήινοι πολιτισμοί υπάρχουν;

Πόσοι εξωγήινοι πολιτισμοί υπάρχουν;

Στο πρώτο παγκόσμιο συνέδριο που αφορούσε στην έρευνα για εξωγήινες διάνοιες, στα 1961, ο Francis Drake (SETI Project) ισχυρίσθηκε ότι μόνον στο δικό μας Γαλαξία, υπάρχουν ίσως 10000 ανεπτυγμένοι πολιτισμοί με δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί μας. Παρουσίασε, μάλιστα, την εξίσωση που τον οδήγησε σε αυτόν τον αριθμό, προσφέροντας έτσι ένα πρωτογενές εργαλείο ώστε να υπάρξει κάποια αξιολόγηση στις προοπτικές επιτυχίας κάθε σχεδίου επικοινωνίας:

N=R* fp ne fl fi fc L

όπου:

  • N = ο αριθμός των πολιτισμών με δυνατότητα επικοινωνίας
  • R* = ο συντελεστής διαμορφώσεως καταλλήλων άστρων (όπως ο Ήλιος)
  • fp = το ποσοστό των αστέρων που έχουν πλανητικό σύστημα
  • ne = το ποσοστό των πλανητών γήινου τύπου ανά πλανητικό σύστημα
  • fl = το ποσοστό των πλανητών γήινου τύπου όπου υπάρχει ουσιαστικώς ζωική ανάπτυξη
  • fi = το ποσοστό των έμβιων όντων όπου αναπτύσσεται η νοημοσύνη
  • fc = το ποσοστό των πλανητών όπου αναπτύσσεται τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικής επικοινωνίας
  • L = το χρονικό εύρος (σε έτη) κατά το οποίο οι πολιτισμοί αυτί αποστέλλουν ανιχνεύσιμα σήματα στο διάστημα

Στην προσπάθεια αναζητήσεως πλανητών γήινου τύπου φιλοδοξούν να αποκριθούν τρία προγράμματα: το Project Kepler που θα ανιχνεύσει με φωτομετρικές μεθόδους τις μεταβάσεις των πλανητών γήινου μεγέθους εμπρός από τα άστρα τους, το Project Darwin που θα αναζητήσει πλανήτες γήινου τύπου σε κοντινά άστρα και στη συνέχεια θα ανιχνεύσει φασματοσκοπικά ζωικά σημεία (π.χ. όζον στην ατμόσφαιρα) και το ExNPS (Exploration of Neighboring Planetary Systems) της NASA.