Νέος οπτικός δίσκος 500GB
Η General Electric παρουσίασε οπτικό δίσκο στο μεγέθους ενός CD αλλά με χωρητικότητα 500GB, προκαλώντας έτσι μία ευχάριστη έκπληξη στο χώρο της οπτικής αποθήκευσης.

Αρχικά ο οπτικός δίσκος των 500GB θα απευθύνεται σε εταιρείες και γενικότερα στη βιομηχανία αποθήκευσης δεδομένων αλλά η General Electric (GE) θέλει σταδιακά να φέρει την τεχνολογία αυτή και στους οικιακούς χρήστες.

Ο μικρο-ολογραφικός δίσκος της GE αποθηκεύει πληροφορίες σε τρεις διαστάσεις σε αντίθεση με τα DVD ή τα Blu-ray που χρησιμοποιούν μόνο την επιφάνεια τους. Έτσι, μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα που διαφορετικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε περίπου 100 DVD ή 20 Blu-ray δίσκους!

Το στοίχημα της ομάδας ερευνών της GE ήταν να πετύχουν μεγαλύτερη ανακλαστικότητα στα ολογράμματα που αποθηκεύονται στους οπτικούς δίσκους. Τώρα που αυτό επιτεύχθηκε μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για παραγωγή συσκευών που μπορούν να αναπαράγουν τέτοιους δίσκους αλλά να είναι ταυτόχρονα συμβατά με DVD και Blu-ray δίσκους.

Σύμφωνα με τον Brian Lawrence, που ηγείται του προγράμματος ολογραφικής αποθήκευσης της GE, η μέρα που θα μπορούν οι καταναλωτές να αποθηκεύουν ολόκληρη τη High Definition συλλογή ταινιών τους σε ένα οπτικό δίσκο, δεν απέχει και πολύ μακριά!