ΦΕΥΓΕ ΠΟΛΕΜΙΟΝ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΟΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΝ...

 Φεῦγε πολέμιον και τύραννον δανειστήν, οὐ γῆν αἰτοῦντα καὶ ὕδωρ ὡς ὁ Μῆδος, ἀλλὰ τῆς ἐλευθερίας ἁπτόμενον καὶ προσγράφοντα τὴν ἐπιτιμίαν.Κοίτα να ξεφύγεις από τον εχθρικό και τυραννικό Δανειστή, ο οποίος δεν ζητάει «γήν και ύδωρ», όπως οι Μήδοι, αλλά βάζει χέρι στην Ελευθερία σου και προσημειώνει τα Πολιτικά και Περιουσιακά σου Δικαιώματα!

(Πλούταρχος, Ηθικά - Περί του μη δειν δανείζεσθαι. Απόδοση: Ιαλυσσός)
http://pyrisporos.blogspot.com/2010/06/blog-post_23.html