Δίκτυο οπτικών ινών σε ορίζοντα επταετίας

Τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών σε όλη την επικράτεια σε χρονικό ορίζοντα επταετίας, εξήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών, Ευριπίδης Στυλιανίδης


Στόχος είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε δύο εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις.

Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε επίσης ότι στο εξής κανένα νέο κτίριο δε θα αδειοδοτείται εάν δεν προβλέπεται η εγκατάσταση ινοπτικής καλωδίωσης.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί το Σεπτέμβριο όταν θα έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν πως με το δίκτυο οπτικών ινών είναι πολύ δύσκολη η υποκλοπή τηλεφωνημάτων, δηλαδή η τοποθέτηση κοριών, μπορεί να γίνει ταυτόχρονη μεταφορά, χωρίς παρεμβολές, χιλιάδων τηλεφωνημάτων, εκπομπών τηλεοπτικών καναλιών και μεγάλου αριθμού δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επίσης, η σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να γίνει με πολύ μεγάλες ταχύτητες.
www.skai.gr