Δημιούργησαν 38 άτομα αντιύλης στο CERN


Τριάντα οκτώ άτομα της μυστηριώδους αντιύλης είχαν για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου στη διάθεσή τους, επιστήμονες του CERN. Είναι η πρώτη φορά που κατάφεραν να «παγιδεύσουν» την ουσία η οποία στην αρχή του Σύμπαντος θεωρείται ότι ήταν τόση πολλή όση και η ύλη αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με το BBC η Φυσική επιστήμη θεωρεί ότι για κάθε σωματίδιο – πρωτόνια, ηλεκτρόνια κ.α. υπάρχει το «σωματίδιο – καθρέφτης» του. Για παράδειγμα ο «καθρέφτης» του ηλεκτρονίου είναι το ποζιτρόνιο. Ωστόσο ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της φυσικής είναι γιατί ο κόσμος μας είναι δημιουργημένος από ύλη και όχι....

από αντιύλη, καθώς υποτίθεται ότι κατά τη γένεση του κόσμου μας πρέπει να είχε δημιουργηθεί τόση αντιύλη, όση και ύλη.

Η δημιουργία σωματιδίων αντιύλης έχει επιτευχθεί στο παρελθόν στο εργαστήριο, μέσω της παραγωγής ποζιτρονίων και αντιπρωτονίων, ωστόσο η παραγωγή ατόμων αντιύλης είναι πολύ δυσκολότερη.

Τώρα ωστόσο οι επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν την αντιύλη και να κάνουν πειράματα με αυτή. Η μελέτη του προγράμματος Alpha στο CERN βρήκε τρόπο να «παγιδεύσει» τα άτομα αντιύλης – η αντιύλη διαλύεται σε καθαρή ενέργεια όταν συναντήσει την ύλη – σε μαγνητικά πεδία.
nooz.gr
http://trelokouneli.blogspot.com/2010/11/38-cern.html